Reglement

De belangen zijn groot, de eer niet in woorden of materie uit te drukken. De Glazen Bol heeft daarom een heus reglement om iedere jaargang in goede banen te trekken. De artikelen zijn zorgvuldig opgesteld en worden, daar waar nodig, jaarlijks gewogen en aangepast.