Reglement

Reglement
 

De belangen zijn groot, de eer niet in woorden of materie uit te drukken. De Glazen Bol heeft daarom een heus reglement om iedere jaargang in goede banen te trekken. De artikelen zijn zorgvuldig opgesteld en worden, daar waar nodig, jaarlijks gewogen en aangepast.

Artikel 1

De Glazen Bol en de 1000 Rovers is een besloten gezelschap. Liefhebbers van sportevenementen vinden elkaar in sociale activiteiten en een voorspellingscompetitie van 50 sport-gerelateerde vragen. Het gaat uiteindelijk om de Glazen Bol. Ieder seizoen wordt het roversjaar in stijl afgesloten.

 

Artikel 2

De contributie bedraagt 50 euro. Van deze bijdrage worden de prijzen, de sociale activiteiten, de website en de jaarafsluiting betaald. Indien nodig wordt voor de sociale activiteiten en de afsluiting van het jaar een extra bijdrage gevraagd van de deelnemers.

 

Artikel 3

De deelnemers mogen zich Rovers noemen. Rovers zijn 18 jaar of ouder.

 

Artikel 4

De Glazen Bol duurt van 3 september 2023 tot en met 11 augustus 2024. Vragen en deadlines worden door middel van e-mail en via de website www.1000rovers.nl bekend gemaakt. Het Roversnest zorgt per evenement voor links naar nuttige informatie.

 

Artikel 5

De Rovers verplichten zich tot het betalen van contributie. Indien de contributie niet tijdig is ontvangen, kan het Roversnest overgaan tot schorsen van de Rover. Een geschorste Rover kan geen punten verdienen maar moet wel betalen.

 

Artikel 6

Iedere voorspelling is in de Glazen Bol 20 punten waard. Er zijn in totaal 1000 punten (50×20 punten) te verdelen. Wanneer meerdere Rovers een vraag goed hebben voorspeld, worden de 20 punten evenredig verdeeld over het aantal Rovers met een juiste voorspelling.

 

Er zijn twee soorten vragen: vragen met en vragen zonder bonus. Een goed antwoord op een vraag zonder bonus levert direct 20 te verdelen punten op, een goed antwoord op een vraag met bonus 2×10 punten (zie artikel 7).

 

Artikel 7

De bonusvraag bestaat uit twee delen: een hoofdvraag en een bonus. Zowel de hoofdvraag als de bonusvraag leveren 10 te verdelen punten op. Een Rover heeft alleen recht op de bonus na een goed voorspelde hoofdvraag.

 

Ook hier geldt dat de verdiende punten moeten worden verdeeld onder alle juiste voorspellingen. Een goed antwoord op de hoofdvraag en de bonusvraag levert twee punten op voor de Rovershoed (zie artikel 10).

 

Artikel 8

Het kan voorkomen dat een vraag twee of meer juiste antwoorden oplevert. In dat geval worden de punten gewoon verdeeld onder het aantal Rovers met een juiste voorspelling. Voor de Rovershoed en andere nevenklassementen krijgt iedere Rover met een correcte voorspelling 1 punt.

 

Artikel 9

De Rover met de meeste punten aan het einde van het seizoen wint de Glazen Bol. Naast deze wisselbeker verdient de winnaar eeuwige roem en een noemenswaardige geldprijs. De punten worden zonder afronding gedurende het seizoen opgeteld. In het klassement worden de punten op 1 decimaal afgerond afgebeeld, maar de overige decimalen blijven meetellen (alle decimalen zijn te vinden achter iedere score in de tussenstand).

 

Eindigen twee of meer Rovers zonder afronding met een exact gelijk aantal punten op de eerste plaats, dan wordt het prijzengeld verdeeld en mag de Rover met de meeste juiste antwoorden de Glazen Bol een jaar lang houden. Is ook dat aantal gelijk, dan volgt een door het Roversnest nader te bepalen tiebreak die bepaalt wie de wisselbeker mee naar huis mag nemen. De nummers 2 en 3 winnen enkele ferme kussen van een Roversmiss, bloemen en een habbekrats.

 

De uiteindelijke winnaar van de Glazen Bol wordt uit het eindklassement van de Rovershoed en andere subklassementen geschrapt.

 

Artikel 10

De Rovershoed gaat aan het einde van het seizoen naar de Rover met de meeste goed voorspelde antwoorden. Een juist voorspelde vraag EN bonusvraag leveren 2 punten op. De winnaar mag de hoed een jaar houden en ontvangt een kleinigheidje.

 

Bij een gelijke stand wint de Rover met de meeste punten in de Glazen Bol. Is ook dat aantal gelijk, dan volgt een door het Roversnest nader te bepalen tiebreak.

 

Artikel 11

Naast de Glazen Bol en de Rovershoed zijn er in 2023-2024 nog vier titels te behalen: de Voetbalrover, de Wielerrover, de Olympischerover en de KO-Rover.

 

Voor de eerste 3 nevenklassementen gelden nagenoeg dezelfde reglementen als voor de Rovershoed: degene met de meeste correcte voorspellingen wint, indien gelijk dan wint de Rover met de meeste punten in de Glazen Bol over de vragen die meetellen voor het specifieke nevenklassement. Is dat aantal ook gelijk dan tellen de meeste punten in de Glazen Bol als geheel. Is ook dat aantal gelijk, dan volgt een door het Roversnest nader te bepalen tiebreak. Bij een bonusvraag zijn in deze nevenklassementen steeds twee punten te verdienen.

 

De KO (Knock-out)-Rover is een aparte competitie en staat helemaal los van de jacht op de Glazen Bol. Voor dit klassement is een aparte serie vragen en geldt het principe: de verliezer haakt af, de winnaar gaat verder. Door loting worden 2 rovers aan elkaar gekoppeld. Op een vooraf onbekend moment wordt gevraagd wie een bepaalde wedstrijd wint. De rover die als eerste reageert mag als eerste een keuze maken. Zo is bijvoorbeeld het WK Schaken, de Boat Race of Davis Cup tennis uitermate geschikte evenementen om een ronde KO-rover te spelen.

 

De winnaars verdienen een ludieke prijs. Wanneer een winnaar van een van deze nevenklassementen niet bij de prijsuitreiking aanwezig is, kan het Roversnest besluiten om de prijs te laten vervallen.

 

Artikel 12

Voor het klassement van de Voetbalrover tellen alleen de punten die zijn verdiend met de vragen over de Voetbalcompetities, EK voetbal, Africa Cup Of Nations, Continenten Cups en Champions League.

 

Voor de Wielerrover tellen alleen de vragen mee die gerelateerd zijn aan wielrennen. De volgende wielerwedstrijden zijn in 2023/2024 geselecteerd: Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Giro d’Italia, Tour de France en de Olympische onderdelen over BMX en prestaties Harrie Lavreysen.

 

Tot slot de Olympischerover. Voor dit klassement zijn er punten te verdienen bij de vragen over de Olympische spelen in Parijs.

 

Artikel 13

Naast de individuele strijd om de Glazen Bol is er ook een ploegenklassement. Deelname is mogelijk voor ploegen van minimaal 5 rovers en maximaal 8 rovers. Deelname is niet verplicht.

 

De punten behaald in de Glazen Bol worden opgeteld en iedere score krijgt een omrekenfactor. Ploegen bestaande uit 5 rovers krijgen de omrekenfactor 5/5, ploegen van 6 rovers 5/6, ploegen van 7 rovers 5/7 en ploegen bestaande uit 8 rovers 5/8.

 

Voorafgaande aan een seizoen wordt een aanvoerder gekozen. De aanvoerder speelt voor dubbele punten. Het is niet toegestaan om tijdens het seizoen van aanvoerder te wisselen.

 

De top 4 van het ploegenklassement plaatst zich voor de finale. De finale zal worden gespeeld op het eindfeest in een nader te betalen spelvorm. Om deel te nemen aan de finale moeten er minimaal 4 rovers van een ploeg aanwezig zijn. Zo niet, dan neemt nummer 5 in de eindstand van het ploegenklassement (en indien nodig daaropvolgend) de opengevallen plek in.

 

Transfers zijn mogelijk, echter alleen vanaf de dag na het eindfeest tot aan de eerste deadline van aansluitende seizoen.

 

Artikel 14

Voorspellingen kunnen alleen via de website www.1000rovers.nl worden gedaan. Elke Rover krijgt hiervoor een wachtwoord en gebruikersnaam. Onder het kopje -Mijn gegevens- kun je het wachtwoord altijd veranderen.

 

Artikel 15

Iedere Rover is zelf verantwoordelijk voor de inzending die is uitgevoerd onder zijn gebruikersnaam en inlogcode.

 

Artikel 16

Het Roversnest bepaalt het aantal dagen voor een deadline wanneer kan worden ingezonden. Deze periode wordt via de mail en op de website bekend gemaakt. Het Roversnest zorgt voor de antwoordenlijsten: er kan geen antwoord worden gekozen buiten deze antwoordenlijst.

 

Artikel 17

Het aantal dagen tot een deadline is sterk afhankelijk van het moment dat definitieve startlijsten door de betreffende sportbond bekend worden gemaakt. Het Roversnest kan beslissen om op de antwoordenlijst een ‘verwachte startlijst’ aan te bieden.

 

Deze startlijst is altijd definitief en zal niet meer wijzigen. Wanneer de uiteindelijke winnaar of juiste antwoord op de vraag  niet op onze startlijst was terug te vinden, dan zal de optie ‘ZZZ – niet op deze lijst’ uitkomst bieden.

 

Artikel 18

Een inzending op een vraag na de gestelde deadline komt niet voor punten in aanmerking. De deadline sluit automatisch om precies 00:00 uur van de betreffende dag. Enkele secondes na het sluiten van de deadline worden alle inzendingen via onze website openbaar gemaakt.

 

Artikel 19

Wanneer een evenement niet doorgaat zal het Roversnest zich maximaal inspannen om een passende vervangende vraag te vinden.

 

Het Roversnest is ook gemachtigd om een vraag tijdens het seizoen aan te passen of te veranderen als voortschrijdend inzicht hierom vraagt. Wanneer er is ingezonden en de deadline voor een evenement is verstreken, dan is het niet wenselijk maar ook technisch niet mogelijk om vragen te vervangen.

 

Het seizoen zal hoe dan ook eindigen op 11 augustus 2024. Wanneer op deze datum onverhoopt minder dan 40 van de 50 vragen zijn afgerond, dan wordt het seizoen afgesloten zonder winnaars. De prijzen zullen in dat geval niet worden uitgereikt. De betaalde contributie zal worden doorgeschoven naar een volgend seizoen.

 

Het vervangen van vragen zal geschieden in de geest van het spel om een zo eerlijk mogelijk verloop van de jacht op de Glazen Bol te waarborgen.

 

Artikel 20

Na inzenden wordt automatisch een e-mail verzonden met de geplaatste voorspelling(en). Het is absoluut onmogelijk om een voorspelling te veranderen na inzenden. Ook niet als de deadline nog niet is verstreken.

 

De database van onze website verwerkt namelijk per direct alle inzendingen. Wijzigingen kunnen problemen veroorzaken. Bovendien is het einde zoek als op verzoeken om tikfouten te herstellen zou worden ingegaan. Inzenden vraagt dus enige concentratie.

 

Artikel 21

Het komt helaas soms voor dat onze website onbereikbaar is. Meestal wordt een probleem snel verholpen en is even geduld een schone zaak. Mocht de website tot 24 uur onbereikbaar zijn, dan wordt de deadline niet veranderd. Wachten met inzenden tot de laatste dag is een eigen keuze en valt daarom onder eigen risico.

 

Artikel 22

Op de website staan actuele inzendingen en tussenstanden.

 

Artikel 23

De uitslagen en statistieken van de officiële sportbonden gelden. De officiële website fungeert als enige informatiebron. Wijzigingen in uitslagen die bekend zijn gemaakt tot 18 augustus 2024 worden met terugwerkende kracht verwerkt in de verschillende Roversklassementen.

 

Artikel 24

Correspondentie gericht aan het Roversnest kan via duizendrovers@gmail.com. Informatie die bestemd is voor alle Rovers kan het best geplaatst worden in een reactie op een artikel.

 

Artikel 25

De sociale activiteiten en de jaarafsluiting zijn alleen toegankelijk voor leden, tenzij het Roversnest anders bepaalt.

 

Artikel 26

Om het sociale karakter van De Glazen Bol en 1000 Rovers in stand te houden, kunnen Rovers alleen lid worden op basis van invitatie door het Roversnest. Dit geldt zowel voor potentiële Rovers als huidige Rovers. Invitatie, eventueel op voordracht van een Rover, vindt plaats op basis van willekeur.

 

De volgende criteria worden voor een invitatie gehanteerd: mate van participatie aan roversactiviteiten, voelbare interesse in het sociale karakter en spelbeleving.

 

Artikel 27

Om te voorkomen dat De Glazen Bol en de 1000 Rovers haar sociale karakter verliest, geeft iedere Rover door deelname toestemming om foto’s, video’s, namen en verwijzingen van/naar hem te plaatsen op onze website. Gegevens als telefoonnummers, mailadressen en andere persoonlijke gegevens zullen, in lijn met de AVG, niet op onze website terug te vinden zijn.

 

Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en zal niet worden ingezet voor andere doeleinden of worden gedeeld met derden. Verwijzingen van of naar Rovers op onze website zullen niet worden herkend door Google.

 

Artikel 28

Vrouwen zijn uitgesloten van deelname.

 

Artikel 29

Indien het reglement niet voorziet in een oplossing, neemt het Roversnest een beslissing.

 

Artikel 30

Het Roversnest bestaat uit Pieter den Hartogh, Gommert Leune, Karsten van der Kraaij en Rob Lenting.

Gepubliceerd op 26/06/2018
Aangepast op 01/11/2023
Auteur: Roversnest