Toelichting vraag landenwedstrijd WK ski

 
De e-mail is aan de geadresseerden verstuurd

Morgen is op het WK ski de landenwedstrijd. Hierbij hebben we je gevraagd om een winnaar en een verliezend finalist. Sinds jaar en dag is een vraag over een verliezend finalist altijd een bonusvraag. Aan het begin van het seizoen is de vraag in de database echter opgevoerd als een combinatievraag. Bij het inzenden is hierdoor aan je op het inzendscherm qua vraagstelling dan ook gevraagd om een combinatie. Ook nu is bij de inzendingen dit nog af te leiden aan de geregistreerde antwoorden en de te behalen punten.

Doordat de antwoorden en de hiermee te behalen punten op deze wijze zijn vastgelegd in de database en aanpassen niet mogelijk is, heeft het Roversnest besloten (conform artikel 18 en artikel 27) de vraag en de nu gepubliceerde antwoorden/punten zo te laten. De vraag is hiermee dus een combinatievraag en geen bonusvraag.

Gepubliceerd op 11/02/2019
Aangepast op 11/02/2019
Auteur: Roversnest